Quang Hai没有参加比赛,法国教练“ Switch”称赞了中场球员Pau FC

Quang Hai没有参加比赛,法国教练“ Switch”称赞了中场球员Pau FC
  负责Guǎn理内容的人:nguyen huy hoan

  通用网站的许可证:1749/GP-TTTT
河内信息于2017年4月28日Fā布

  交易地址:12Hào公寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /电子邮Jiàn:

  总部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh ngheJiē – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内